Det er direkte absurd, hvis Uber som en sidste konsekvens af den aktuelle retssag bliver dømt ulovlig i Danmark. Derimod er det tvingende nødvendigt, at vi i Danmark tilpasser lovgivningen, så vi – fremfor at bekrige fremtiden – begynder at drage nytte af de muligheder, deleøkonomi og eksponentielle teknologier giver.

I Danmark bør vi tage imod Uber med åbne arme, se mulighederne for vores samfund og sætte i gang. Og selvfølgelig skal man forholde sig til, om Uber-chaufførerne skal betale skat eller ej – men det er en anden diskussion. Kernepunktet er, at vi skal forholde os til det store potentiale, der er i deleøkonomi, eksponentielt voksende teknologi og den vækst og udvikling, de skal være med til at skabe for Danmark og Europa.

Vi kan enten stikke hovedet i busken og lade som om, at verden ikke forandrer sig. Det taber vi på. Det kan vi allerede se. Eller vi kan tage imod udfordringen, se mulighederne og tilpasse vores lovgivning til den tid og fremtid, vi lever i. Dét, der hidtil har bragt os velstand, vil ikke bringe os videre. Dertil er verden under alt for hastig forandring.

Nye teknologier og lovgivning

I de kommende år vil vi se en lang række eksempler på, at teknologien udfordrer vores egen og EUs lovgivning og hele måden, vi handler på og indretter vores samfund på. Vi vil (forhåbentlig) se hundredevis af deleplatforme i mange forskellige brancher skyde op, lære af markedet, forbedre sig, vokse sig stærke og ekspandere hurtigt fra Danmark til resten af verdenen. Heldigvis støtter EU-kommissionen den udvikling. Det bør vi også gøre i vores nationale lovgiving.

Der vil være masser af andre muligheder for at skabe innovative løsninger, arbejdspladser og vækst i Danmark, som alle er tilvejebragt af de redskaber, teknologien giver kreative, målrettede og dygtige mennesker. Ikke kun inden for transport og handel, også i advokatbranchen, revisionsbranchen, medicinal branchen og i hele fremstillingsindustrien. OG det vil udfordrer os og vor lovgivning. Og her skal vi holde tungen lige i munden for ikke at snuble i vanetænkning og mangel på forestillingen om, hvilket samfund vi kan skabe.

Hvad gør vi med den nuværende lovgivning i Danmark og EU, når vi næste år ser en app diagnosticere og foreslå behandlingen af almindelige sygdomme mere præcist end 10 læger? Den app er under udvikling i USA lige nu. Hvad betyder det for os patienter og vores rettigheder, og hvad betyder det for lægerne? Vil vi have samme ret til sygdomsbehandling og medicin med en diagnose stillet af en app? Det er ikke let, men summa summarum er, at teknologi, der gør livet lettere, billigere og bedre altid vil være i borgernes og forbrugernes tjeneste. Vi skal lade os inspirere, debattere, handle aktivt – og udvise rettidig omhu – i stedet for at skabe fjendebilleder af teknologi og udvikling. Jeg håber, EU kommissionen også vil påtage sig den rolle sammen med de nationale regeringer i de kommende år. For mulighederne for Europa står i kø, hvis vi kan og tør vende skræmmebilleder og frygt for det ukendte til udfordringer, der kan og skal løses.

Taxachaufførerne er ikke omdrejningspunktet
Skræmmebilleder og frygt tror jeg også er årsagen til, at diskussionen om og konsekvenserne af Uber primært er kommet til at handle om taxamarkedet og kunders sikkerhed. For konsekvensen af en ”Uber” rækker langt videre end kun at tale om taxachauffører. Uber er ikke et taxiselskab. Det er et robotfirma, der bare lige nu bruger menneskelige robotter. Ultimativt er Uber et softwarefirma, der kommer til at fjerne det attraktive ved at eje en bil. En af de største faste omkostninger i Uber-tjenesten er chaufførerne. Bl.a. derfor er det klart, at Uber vil skille sig af med de menneskelige chauffører, så snart det er muligt. Ubers angivelige bestilling af de første 100.000 selvkørende biler er en endnu større disruption af en række brancher: bilindustrien, biludlejning, parkeringsfirmaer og sikkert boligmarkedet – og det får enorme konsekvenser for vort samfund. 

Når der med tiden er selvkørende biler i Danmark, der kan hidkaldes med en app, er det ikke længere særligt attraktivt at eje en bil – i første omgang i byerne. Og sådan vil udviklingen løbe for en række brancher. Dét skal vores lovgivning støtte op om, skabe en ny orden og stabilitet i det mulighedsfelt med stærkt fokus på bl.a. forbrugerrettigheder og konkurrenceret. For der er rigtig mange muligheder for Danmark og Europa i at mestre den forretningsmodel, som deleøkonomien også er.

I stedet for at bekrige Uber og alle de nye tiltag, der forhåbentlig vil komme, skal vi brede deleøkonomien ud i Danmark og blive rigtig dygtige til den. Det Uber gør – i første skridt – er at lave forretning på at udbyde en uudnyttet ressource som en bil, der står ubrugt hen. Hvorfor er det skidt? Vi kan selv lære at bygge sociale platforme og lave forretning ud af at tilbyde uudnyttet kapacitet i mange forskellige former: Tænk hvad det eksempelvis kan gøre for smykkebutikker, når deleplatformen jolicph.com bliver så udbredt, at det attraktive ved at eje smykker forsvinder. Det samme sker for ski, cykler, motorcykler, skibe etc. Jeg håber ikke alle ansatte i de brancher reagerer lige som taxibranchen gør. Det er væsentligt at få alle sider af en sag hørt. Men det er spild af tid og ressourcer at bekrige en udvikling, i stedet for at tage del i løsningen af, hvad man som branche så stiller op. Jeg håber, de nye danske deleplatforme er lige så ambitiøse, som Uber og Airbnb er. Danske virksomheder og danske i værksættere skal i høj grad løfte blikket og fokuserer deres virksomheder ud mod verden. Teknologien giver dansk erhvervsliv en fantastisk mulighed for eksponentiel vækst – og der er helt konkrete værktøjer til hvordan.

Når jeg er ude at holde foredrag og workshops i virksomheder bruger jeg en helt konkret model til, hvordan både små, mellemstore og store virksomheder kan scallere deres forretningsmodel ved hjælp af digitalisering og teknologi og ved at bruge en disruptende organisationsmodel. Der er 10 konkrete skridt, du kan tage din virksomhed igennem for at skabe en organisation, der kan vækste så hurtigt, at den har potentialet til at disrupte. Den gode nyhed er, at det hverken er dyrt eller kræver dyre konsulenter. Til gengæld er det heller ikke bare et smart management-tip. Med en virkelig gedigen indsats, mod og en fokuseret mission har danske virksomheder små som store gode muligheder for at indtage verden.

Tak for din tilmelding!

Vi har netop sendt dig en email med link download til e-bogen Genstart.

Nyhedsbrev