Fremtidens bank - De danske banker har misforstået deres udfordring

De danske banker har misforstået deres reelle udfordring

Lone Thier, futurist, foredragsholde og rådgiver med speciale i disruption.

Når Sydbanks direktør Karen Frøsig i Børsen fortæller, at hun gør sin bank fremtidssikker ved bl.a. at indføre digital underskrift og ved at opsætte døgnbokse, så er det et udtryk for en totalt misforstået opfattelse af bankens rolle i fremtiden. I stedet burde Sydbank og de øvrige danske banker kigge langt mere seriøst på forbrugernes adfærd samt på de digitale opfindelser, der kan gøre livet lettere for dem i fremtiden.

Det er fint, at Karen Frøsig vil gøre sin bank mere enkel. Men når hun bl.a. fremhæver opsætningen af døgnbokse som én af løsningerne, så er det tydeligt, at hun fuldstændigt glemmer at fokusere på de forbrugere og kunder, hun gerne vil leve af.

Hvad skal vi med døgnbokse? De færreste gider at køre 10 kilometer for at sætte penge ind i en bankboks, når de i forvejen går rundt med en computer i lommen, hvor vi kan klare det hele og mere til. Vores pengeadfærd er flyttet til digitale platforme og her har vi brug for eksponentiel teknologi til at finde på nye løsninger. Det er spild af penge og en misforstået tilgang til fremtiden, når banker giver sig i kast med at gøre fysiske filialer attraktive for kunderne ved at pynte op med Ipads, skærme og futuristisk indretning.

Fremtidens bank er hightech-virksomhed

Bankernes fremtidige eksistensberettigelse hviler på, at de hurtigst muligt formår at tilpasse sig kundernes virkelighed, behov og adfærd ved at række ud, omfavne og stille sig selv i spidsen for nye digitale løsninger.

Bankerne skal forstå, at fremtidens kunder opfatter bankens forretning som transaktionel og ikke relationel. Kunderne kommer ikke længere ind i filialen eller ringer på telefonen. De ønsker services og produkter digitalt. Den bank, der gør det mest fleksibelt og sikkert, vinder forbrugernes gunst for en stund. Bankerne skal bl.a. tænke i blockchain-teknologi, der gør transaktioner lettere og sikrere. I Internet of Things, crowdbaserede løsninger og i kunstig intelligens. Alt der kan samle og analysere forbrugernes præferencer på tværs af sociale medie-platforme og hjælpe dem med at finde frem til helt personlige muligheder for investeringer og transaktioner vil være attraktivt.

Mobile Pay er kun begyndelsen

Det er i innovationen af løsninger, vi slet ikke har set endnu men som er lige om hjørnet, at Sydbank og de andre banker fremadrettet skal gøre sig selv attraktive over for kunderne.

Vi har set et første skridt med Mobile Pay fra Danske Bank, som forhåbentligt kun er den allerførste spæde start. Apple Pay er blot et eksempel på, at de eksponentielle teknologer hele tiden udvikles, ændres og fornyes. Konkurrencen er hård. Her skal Sydbank og de andre danske banker sætte ind, hilse konkurrencen velkommen og disrupte sig selv. Ellers dør de.

Nedenfor giver jeg mit bud på de egenskaber fremtidens bank skal besidde. Spørgsmålet er bare, om bankerne er klar til udfordringen – og fremtiden.

5 egenskaber fremtidens banker ikke kan undvære 

  1. Vær transformerende internt og eksternt. Transformer ledelse og bestyrelse. Træn jeres mindset og indstilling til forandring. Se på ugentlig basis hvor hurtigt verden bevæger sig. Ultimativt er det ikke virksomheder, der disrupter virksomheder. Det gør mennesker. Transformer en udfordring i verden gennem teknologi og gør det en del af jeres mission statement.
  1. Disrupt jer selv. Vær indstillet på at være et softwareudviklingsselskab i 2025. Tænk i platforme og eksponentielle teknologier som bl.a. block chain, data, Internet of Things og kunstig intelligens. Vid at nye gennembrud kan forandre billedet i morgen.
  1. Vær konstant innovative. Tag markedsrisiko frem for konkurrencerisiko. Hav fokus på at transformere bankens stærkeste sider til eksponentielle digitale løsninger, der dækker uopfyldte behov hos forbrugere på tværs af platforme i et globalt marked.
  1. Vær åbne og fokuser eksternt på innovation. Samarbejd, lav partnerskaber eller opkøb de ”digitale rebeller” i stedet for at dæmonisere dem.
  2. Fokuser på forbrugernes reelle adfærd og ikke på, hvor man som bank gerne vil have dem hen.